Blog Image

Rörö Öråd

Rörö Öråd

Välkommen till Rörö Öråds informationssida.

Rörö – information

Välkommen till Rörö Öråd Posted on Wed, March 27, 2013 20:49:12

Välkommen till Rörö önskar Rörö Ö-råd

Här är lite kortfattad information om ön, för ytterligare information läs på respektive hemsida.

Örådet

Varje ö i kommunen har minst ett råd eller förening.

För Öckerö kommun utgör råden en samarbetspartner och remissinstans. Kommunen vänder sig ofta till råden i ärenden där det är viktigt att få in synpunkter från kommunens invånare. Att ta fram förslag i dialog med råden har också varit ett sätt att förankra politiska beslut hos medborgarna. Fyra gånger per år arrangeras informationsmöten mellan kommunen och öråden. Dessa leds av kommunchefen.

Kontakt roro.orad@gmail.com

Anslag På örådets anslagstavla i Ica Nära Rörö Strandkassa

Hemsida http://orad.roro.se

Rörö skola

Rörö skola är en F-6 skola. I samma byggnad finns även förskolan.

Besöksadress: Bynsvägen 14

Telenr: 031-964177

Hemsida www.ockero.se/utbildningbarnomsorg/grundskola/roroskola

Bibliotek

Det finns ett bibliotek på Rörö som drivs i kommunal regi.

Hemsida: www.ockero.se

Västkuststiftelsen och Natura 2000 området (Naturreservatet)

En stor del av Rörö består av Natura 2000 område, detta är en underbar miljö att vistas i – sommar som vinter.

Hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/lanets-naturreservat/ockero/roro/Pages/index.aspx

Hamn & Fiskarföreningen Rörö Strandkassa

Föreningen äger och driver hamnen och butiken. Öns naturliga samlingsplats. Affären är både postombud och apoteksombud. Här hämtar du också din post som delas ut i boxar.

Kontakt 031-964008

Hemsida http://www.rorohamn.se

Adress Sörikringsvägen 16

ICA Nära Rörö Strandkassa

Kontakt kundkontakt.roro@nara.ica.se

Hemsida http://www.ica.se/strandkassan

Telefon: 031 – 96 40 08

Rörö IF

Rörö IF bildades 1970 och är idag en förening med många olika verksamheter. Förutom fotbollsplan och idrottshall så har idrottsföreningen bouleplaner, tennisplan, beachvolleybollplan och en uthyrningslokal nere i hamnen på Rörö. 2009 byggde föreningen öns nya skola som hänger ihop med idrottshallen.

Hemsida: http://www.röröif.se

Rörö Biblioteks och hembygdsförening

Föreningens mål är att bevara och utveckla vår hembygds särart t.ex. genom att försöka vårda naturen, levandegöra vårt historiska arv och befrämja förståelse och gemenskap mellan människor på våra öar och i vårt landskap. Föreningen har ett mindre museum, ”Bygdeboa”, i parken ovanför hamnen.

Hemsida: http://www.roro.se/foreningar/rbhf/index.htm

Föreningen Rörö församlingshem

Föreningen äger, förvaltar och ordnar verksamhet i öns församlingshem. Här finns gudstjänst- och samlingssal, föreningslokaler, bibliotek, kök samt rum som kan användas som vävstuga, övernattningsrum, lekrum och utställningslokaler.

Man kan hyra en del av församlingshemmet för en dag eller flera. Det finns även under sommarhalvåret möjlighet att hyra rum för övernattning.

Adress: Bynsvägen 30

Telefon: 031-964014

Hemsida: http://www.roro.se/foreningar/forshemmet/index.htm

Sion-församlingen

Sionförsamlingen är en frikyrkoförsamling inom pingströrelsen. Deras gudstjänstlokal finns på Liavägen 4.

Hemsida: www.kyrktorget.se/sion.roro

Sjöräddningsällskapet

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss. Den startades av eldsjälar för över 100 år sedan, räddningsstationen på Rörö grundades 1917. Alla räddningsbåtar har en frivillig besättning som är beredd att ställa upp dygnet runt, året om. De står för 70 procent av sjöräddningen i Sverige, utan bidrag från staten.

Sjöräddningsällskapets hemsida: http://www.sjoraddning.se

Räddninstation Rörös hemsida: http://www.sjoraddning.se/roro/

Telefon: 031-761 39 72

E-post: rs.roro@ssrs.se

Vid akut nöd ring alltid 112 eller kalla upp JRCC på kanal 16VHF

Rörö Brandvärn

På Rörö finns ett frivilligt brandvärn som är räddningstjänsten behjälpliga vid behov, t.ex. vid brand eller transport av läkare. Samtlig utryckningspersonal larmas via personsökare och sms.

Vid akuta situationer ring alltid 112.

För ytterligare information om kommunen se: www.ockero.seVälkommen

Välkommen till Rörö Öråd Posted on Fri, April 11, 2008 19:09:59

Blog ImageVälkommen till Rörö!

Rörö är en ö i Öckerö kommun belägen i Göteborgs norra skärgård.
Liksom varje annan ö i Öckerö kommun har vi ett eget Ö-råd.
Ö-rådets uppgift är att främja demokratin i vårt samhälle.
På denna vår hemsida presenterar vi det samhälle vi verkar och lever i.