Blog Image

Rörö Öråd

Rörö Öråd

Välkommen till Rörö Öråds informationssida.

Styrelse 2019

Styrelse Posted on Wed, October 23, 2019 19:44:53

Rörö Öråds styrelse 2019

Örådets e-post roro.orad@gmail.com

Örådets hemsida orad.roro.se

Styrelsemedlemmar

Ordförande: Thomas Alm 070-220 56 02 thomas.alm@telia.com

Vice ordförande: Dan Stålebo dan.stalebo@stsab.net

Sekreterare: Thord Rosén thord.rosen@medic.gu.se

Kassör: Frida Zackrisson fridazackrisson@hotmail.com

Ledamöter:

Annelie Beiron annelie@beiron.se

Anna Nyqvist-Larsson larsson.nyqvist@gmail.com

Lennart Larsson lennartlarsson42@live.se

Emma Ryberg emma.saveskog@hotmail.com

Revisorer:

Ingvar Karemyr ingvar@karemyr.se

Marie Torgersson marie.torgersson@roro.se

Valberedning:

Martina Kjellqvist

Ellen LorentssonStyrelsen 2015

Styrelse Posted on Fri, March 06, 2015 08:13:30

Rörö Öråds styrelse 2015

Örådets e-post roro.orad@gmail.com

Örådets hemsida orad.roro.se

Styrelsemedlemmar Telefon E-post

Ordförande

Thomas Alm 070-220 56 02 thomas.alm@telia.com

Vice ordförande

Thord Rosén 682762 thord.rosen@medic.gu.se

Sekreterare

Annelie Beiron 964004 annelie@beiron.se

Kassör

Frida Zackrisson 964046 fridazackrisson@hotmail.com

Ledamöter

Susanne Johansson 964475 susanne.roro@telia.com

Dan Stålebo 964011 dan.stalebo@stsab.net

Anna Nyqvist-Larsson 964070 larsson.nyqvist@gmail.com

Lennart Larsson 964150 lennartlarsson42@live.se

Maria Forsberg 0738 519811 maria.forsberg@ockero.se

Torbjörn Rapp

Revisorer:

Ingvar Karemyr 964375 ingvar@karemyr.se

Marie Torgersson 964303 marie.torgersson@roro.se

Valberedning:

Inger Karlsson 964153

Martina Kjellqvist 964494Styrelsen 2014

Styrelse Posted on Wed, April 30, 2014 14:10:33

Rörö Öråds styrelse 2014

Örådets e-post roro.orad@gmail.com

Örådets hemsida orad.roro.se

Styrelsemedlemmar Telefon E-post

Ordförande

Thomas Alm 070-220 56 02 thomas.alm@telia.com

Vice ordförande

Thord Rosén 682762 thord.rosen@medic.gu.se

Sekreterare

Annelie Beiron 964004 annelie@beiron.se

Kassör

Frida Zackrisson 964046 fridazackrisson@hotmail.com

Ledamöter

Susanne Johansson 964475 susanne.roro@telia.com

Anita Larsson 964484 sa.larsson@glocalnet.net

Madelene Ryberg 964451 maxfield@telia.com

Dan Stålebo 964011 dan.stalebo@stsab.net

Anna Nyqvist-Larsson 964070 larsson.nyqvist@gmail.com

Lennart Larsson 964150 lennartlarsson@live.se

Revisorer:

Ingvar Karemyr 964375 ingvar@karemyr.se

Marie Torgersson 964303 marie.torgersson@roro.se

Valberedning:

Inger Karlsson 964153

Martina Kjellqvist 964494Styrelsen 2013

Styrelse Posted on Thu, April 11, 2013 08:12:15

Rörö Öråds styrelse 2013

Örådets e-post roro.orad@gmail.com

Örådets hemsida orad.roro.se

Styrelsemedlemmar Telefon E-post

Ordförande

Vakant

Vice ordförande

Thomas Alm 070-220 56 02 thomas.alm@telia.com

Sekreterare

Annelie Beiron 964004 annelie@beiron.se

Kassör

Frida Zackrisson 964046 fridazackrisson@hotmail.com

Ledamöter

Susanne Johansson 964475 susanne.roro@telia.com

Anita Larsson 964484 sa.larsson@glocalnet.net

Thord Rosén 682762 thord.rosen@medic.gu.se

Madelene Ryberg 964451 maxfield@telia.com

Dan Stålebo 964011 dan.stalebo@stsab.net

Margaretha Backman 073-063 77 63 margaretha.backman@telia.com

Revisorer:

Ingvar Karemyr 964375

Marie Torgersson 964303 marie.torgersson@roro.se

Valberedning:

Inger Karlsson 964153

Stefan Larsson 964484Styrelse 2012

Styrelse Posted on Wed, February 01, 2012 12:43:08

Rörö Öråds styrelse 2012

Styrelsemedlemmar Telefon E-post

Ordförande

Tony Erlandsson 964088 terlands@live.se

Vice ordförande

Kristian Johansson 964130 kristian.johansson@astridfiske.se

Sekreterare

Annelie Beiron 964004 annelie@beiron.se

Kassör

Frida Zackrisson 964046 fridazackrisson@hotmail.com

Susanne M Johansson 964475 susanne.roro@telia.com

Jesper Jenssen 0708 667920 viskonts.jensen@gmail.com

Anita Larsson 964484 sa.larsson@glocalnet.net

Anders Foss 964025 anders.foss@av.se

Thord Rosén 682762 thord.rosen@medic.gu.se

Madelene Ryberg 964451 maxfield@telia.com

Revisorer:

Ingvar Karemyr 964375

Marie Torgersson 964303 marie.torgersson@roro.se

Valberedning:

Inger Karlsson 964153

Stefan Larsson 964484Styrelse 2011

Styrelse Posted on Sun, February 27, 2011 16:02:21

Rörö Öråds styrelse 2011

Styrelsemedlemmar Telefon E-post

Ordförande

Martina Kjellqvist 964494 martina.kjellqvist@gmail.com

Vice ordförande

Kristian Johansson kristian.johansson@astridfiske.se

Sekreterare

Annelie Beiron 964004 annelie@beiron.se

Kassör

Frida Zackrisson 964046 fridazackrisson@hotmail.com

Susanne M Johansson 964475 susanne.roro@telia.com

Jesper Jenssen 0708 667920 viskonts.jensen@gmail.com

Anita Larsson 964484 sa.larsson@glocalnet.net

Tony Erlandsson 964088 terlands@live.se

Anders Foss 964025 anders.foss@av.se

Thord Rosén 682762 thord.rosen@medic.gu.se

Revisorer:

Ingvar Karemyr 964375

Marie Torgersson 964303 marie.torgersson@roro.se

Valberedning:

Inger Karlsson 964153

Stefan Larsson 964484Styrelse 2010

Styrelse Posted on Sun, January 24, 2010 19:08:16

Rörö Öråds styrelse 2010

Styrelsemedlemmar Telefon E-post

Ordförande

Martina Kjellqvist 964494 martina.kjellqvist@gmail.com

Vice ordförande

Kristian Johansson kristian.johansson@astridfiske.se

Sekreterare

Annelie Beiron 964004 annelie@beiron.se

Kassör

Sture Andreasson 964193 saak.sture.andreasson@swipnet.se

Marianne Andersson 964007

Susanne M Johansson 964475 susanne.roro@telia.com

Frida Zackrisson 964046 frida.zackrisson@skola.ockero.se

Jesper Jenssen 964164 viskonts.jensen@gmail.com

Anita Larsson 964484 sa.larsson@glocalnet.net

Tony Erlandsson 964088 terlands@volvocars.com

Anders Foss 964025 anders.foss@telia.com

Revisorer:

Ingvar Karemyr 964375

Marie Torgersson 964303 marie.torgersson@roro.se

.

Valberedning:

Inger Karlsson 964153

Stefan Larsson 964484Styrelse 2009

Styrelse Posted on Wed, April 15, 2009 07:57:04

Rörö Öråds styrelse

Örådets e-postadress: roro.orad@gmail.com

Styrelsemedlemmar Telefon E-post

Ordförande

Martina Kjellqvist 964494 martina.kjellqvist@gmail.com

Vice ordförande

Malin Tisell 964074 malin.tisell@ulfab.se

Sekreterare

Annelie Beiron 964004 annelie@beiron.se

Kassör

Sture Andreasson 964193 saak.sture.andreasson@swipnet.se

Ledamöter

Marianne Andersson 964007

Susanne M Johansson 964475 susanne.roro@telia.com

Anders Foss 964025 anders.foss@telia.com

Frida Zackrisson 964046 frida.zackrisson@skola.ockero.se

Jesper Jensen 964164 viskonts.jensen@gmail.com

Kristian Johansson kristian.johansson@astridfiske.se

Revisorer:

Ingvar Karemyr 964375

Marie Torgersson 964303 marie.torgersson@roro.se

.

Valberedning:

Inger Karlsson sammankallande 964153

Anita Larsson 964484Next »