Blog Image

Rörö Öråd

Rörö Öråd

Välkommen till Rörö Öråds informationssida.

Årsmöte

Nästa möte Posted on Wed, January 20, 2016 18:47:20

Välkommen till Örådets årsmöte söndag 31 januari kl.15 i Hallen.
Vi får besök av Kenneth Attefors som informerar om planerna på ett Naturhotell på Rörö.
Sören Sjölander pratar med oss om fiberkabel och Jesper Jensen berättar om Sjöräddningens nya Stationsbyggnad.
Dessutom sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Vi bjuder på fika.Protokoll 2016-01-11

Protokoll Posted on Wed, January 20, 2016 18:43:20

Protokoll fört vid Rörö öråds styrelsemöte 2016-01-11

Närvarande: Lennart Larsson, Anna Nyqvist Larsson, Thord Rosén, Susanne Johansson, Dan Stålebo, Torbjörn Rapp, Frida Zackrisson och Annelie Beiron

Meddelat förhinder: Thomas Alm, Maria Forsberg

Besök av: Emil Beijer, Fotö Öråd, Martina Kjellqvist, Nils-Arne Olofsson

Till justerare valdes Susanne Johansson.

Genomgång av föregående protokoll.

Emil Beijer, Fotö Öråd, var med och berättade om skolsituationen på Fotö och örådets arbete där.

Till årsmötet, 31/1 kl. 15.00, kommer Kenneth Attefors och berättar om hotellplanerna på Rörö och Sören Sjölander informerar om fiber.

Styrelsen träffas kl. 14.30. Susanne ordnar fika. Thord, Lennart och Dan ordnar kaffe.Protokoll2015-12-07

Protokoll Posted on Wed, January 20, 2016 18:28:43

Protokoll fört vid Rörö öråds styrelsemöte 2015-12-07

Närvarande: Thomas Alm, Lennart Larsson, Anna Nyqvist Larsson, Thord Rosén, Susanne Johansson, Dan Stålebo, Torbjörn Rapp och Annelie Beiron

Meddelat förhinder: Frida Zackrisson

Ej närvarande: Maria Forsberg

Till justerare valdes Susanne Johansson.

Genomgång av föregående protokoll.

Årsmöte för Örådet blir den 31/1 kl. 15.00 i Hallen. Susanne ansvarar för annonseringen.

Till årsmötet skall styrelsen bjuda in Kenneth Attefors, ang. planerna med hotellverksamhet på Rörö.

Nästa styrelsemöte måndag 11/1 kl. 19.00 i Hallen.Styrelsemöte

Nästa möte Posted on Thu, December 03, 2015 07:45:07

Nästa styrelsemöte måndag 7/12 kl. 19.00 i Hallen.
Alla är välkomna till Örådets möten.Protokoll 2015-11-12

Protokoll Posted on Thu, December 03, 2015 07:44:00

Protokoll fört vid Rörö öråds styrelsemöte 2015-11-12

Närvarande: Thomas Alm, Lennart Larsson, Anna Nyqvist Larsson, Thord Rosén, Torbjörn

Rapp, Dan Stålebo och Susanne Johansson

Meddelat förhinder: Frida Zackrisson och Annelie Beiron

Ej närvarande: Maria Forsberg

Besök av: Majken Norvenius

Till justerare valdes Anna Nyqvist Larsson.

Föregående protokoll gås igenom.

Thomas har mailat ang. anropsturerna, går det att införa ett enklare och bättre system? Har

fått svaret att de skulle titta på frågan. Men på frågan om man kan få någon tur mer på

dagen mot att det i gengäld blir fler anropsturer på kvällen blev svaret att det inte var

aktuellt.

GRACE-projektet tar slut vid årsskiftet. Det kommer att bli ett uppföljningsmöte. I dagsläget

vet vi inte när.

Ang. förfrågan som inkommit från Fotö Öråd om samarbete omkring skolan: Thord har varit i

kontakt med Emil Beijer, Fotö Öråd, som gärna vill komma till oss. Han bjuds in till nästa

möte.

Dan och Lennart informerade från Kommunmötet som var den 10/11. Protokoll kommer att

sättas upp på Örådets anslagstavla.

Till nästa Kommunmöte, 16/2, kommer polisen att bjudas in. De svarar gärna på frågor men

vill ha dessa i förväg. Vi skickar in våra frågor ca två veckor innan mötet. Är det någon

som har en fråga som vi kan vidarebefordra, kontakta Örådet, gärna via mail

till roro.orad@gmail.com

2016 års möte sker 16/2, 3/5, 13/9 och 15/11.

Fibernätet håller ju på att byggas ut i kommunen. Intresse har visats från två personer i

branschen som gärna kommer och informerar oss om detta. Vi bjuder in dem till årsmötet.

Kommunen vill ha förslag på två lämpliga ställen för hastighetsregistrering på Rörö. Thomas

mailar.

Hur kan vi hjälpa till att tydliggöra hur färjekön skall gå vid extremt lång kö? Ibland blir det

två köer från olika håll och stor irritation har blivit resultatet. Vissa bilar har ställt sig utmed

de gula bodarna vilket gjort att man inte kan komma förbi. Thomas undersöker.

Teamsidorna har inte använts av de andra föreningarna i så stor utsträckning. Beror det på

bristande intresse eller har det varit få aktiviteter? Susanne undersöker om intresset från

föreningarna finns kvar.

Nästa styrelsemöte måndag 7/12 kl. 19.00 i Hallen.Styrelsemöte

Nästa möte Posted on Thu, October 15, 2015 13:11:19

Nästa styrelsemöte torsdag 12/11 kl. 19.00 i Hallen.

Alla välkomna!Protokoll 2015-10-05

Protokoll Posted on Thu, October 15, 2015 13:10:28

Protokoll fört vid Rörö öråds styrelsemöte 2015-10-05

Närvarande: Thomas Alm, Lennart Larsson, Anna Nyqvist Larsson, Thord Rosén, Susanne Johansson och Annelie Beiron

Meddelat förhinder: Torbjörn Rapp, Frida Zackrisson och Dan Stålebo

Ej närvarande: Maria Forsberg Besök av: Martina Kjellqvist

Till justerare valdes Susanne Johansson.

Thomas informerade från Kommunmötet.

Thomas har haft mailkontakt med färjerederiet ang. våra förslag med ändring av turer t.ex. mitt på dagen. Thomas fortsätter mailkontakten för att få svar på våra frågor.

Thomas har även mailat ang. anropsturerna, går det att införa ett enklare och bättre system?

Sommarjobbet, skötsel av Gule skära och klippning av lekparken, har skötts mycket bra under hela perioden.

GRACE-projektet tar slut vid årsskiftet. Vad kommer att hända? Hur går man vidare? Blir det något infomöte i höst? Susanne informerar sig via Anita Larsson.

Martina informerade om flyktingläget i Öckerö kommun. Öckerö kommun tar emot 1 till 2 ensamkommande flyktingbarn i veckan. Kommunen jobbar också på att försöka ta emot 5 flyktingfamiljer som redan har uppehållstillstånd. Förhoppningen är att kunna ta emot fler familjer. För att klara detta söker kommunen privatboende att hyra ut.

I dagsläget samarbetar även kommunen med kyrkorna för att kunna ta emot flyktingar som ännu ej sökt asyl, ett första boende i Sverige. För att detta skall fungera behövs volontärer, hör av er till Nimbus, Filadelfia eller Svenska Kyrkan om ni har möjlighet att hjälpa till. Det behövs hjälp med matlagning, vaktmästeri m.m.

Två stycken HBV-hem (hem för vård och boende), för ensamkommande flyktingbarn, öppnas i kommunen. Ett är i privat regi och ett är idéburet partnerskap, det går att läsa mer om det på skl.se

En förfrågan från Fotö Öråd, ang. samarbete omkring skolan, har inkommit. Thord tar tel.kontakt med Fotö Öråd för att få precision i frågan om samarbetet. Tar upp frågan igen på nästa Örådsmöte.

Uppföljning av aktiviteter i arbetsgrupperna. Susannes och Annas skrivelse, ang. ökande av bofast befolkning på Rörö, har inte blivit besvarad. Thomas skickar den återigen.

Vi gjorde ny brainstorming ang. områden att arbeta med under hösten. Tre områden valdes ut: Träffar med olika teman, integration och kommunikation. Olika idéer inom områdena diskuterades, fortsatt arbete med dessa under nästa möte.

Nästa styrelsemöte torsdag 12/11 kl. 19.00 i Hallen.Nästa styrelsemöte

Nästa möte Posted on Tue, September 22, 2015 13:33:58

Nästa styrelsemöte måndag 5/10 kl. 19.00 i Hallen.

Som vanligt är det ett öppet möte och alla är välkomna.Next »