Blog Image

Rörö Öråd

Rörö Öråd

Välkommen till Rörö Öråds informationssida.

Styrelsemöte

Nästa möte Posted on Sun, December 01, 2019 15:49:13

Nästa styrelsemöte är den 13/1-20 kl. 18.00 i Hallen.

Välkomna!Protokoll 2019-11-11

Protokoll Posted on Sun, December 01, 2019 15:47:41

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2019-11-11.                                                                  

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén Emma Ryberg, Dan Stålebo och Frida Zackrisson

Thomas Alm hälsade alla välkomna till mötet, som ägde rum hemma hos Alms på Örnekullsvägen 8.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Örådsmötesprotokoll från 190923 godkändes.

Diskussion och beslut togs i följande frågor:

Färjetrafiken:

Thomas informerade att kommunen beslutat dra in bidraget på 0,5 miljon/år, till de extra färjeturerna, dvs de tre tilläggsturerna. Nordöarnas Örådsgrupper har redan bokat ett extra möte med Jan Utbult efter kommunmötet med Öråden 191112 för diskussion om beslutet. Färjerederiet avvaktar det definitiva beskedet samt resultatet av extramötet 191112.

Vi diskuterade också Madelene Rybergs mailinlägg, där hon beskriver hopplöshet inför aktuella turlistan, med de praktiska bekymmer som detta medför. Hon önskar att Örådet bättre fångar upp Röröbornas åsikter, och att målet bör vara maxtid en timme mellan turerna, vardag som helg. Thomas instämde i sitt svar att Örådet också har entimmes-max som mål, och att aktiva diskussioner hela tiden sker via Nordöarnas Öråd och Färjerederiet, Trafikverket och Öckerö kommun. Thomas uppmuntrade också de enskilda medborgarna att ta direktkontakt med respektive myndigheter och framföra sina åsikter. Påpekade också att det trots allt skett en viss förbättring av vardagsturerna jämfört tiden före starten av ombyggnaden på Hyppeln.

Hemsidan:

Bo och Leva-gruppen (Frida och Emma) presenterade sitt förslag till hemsidan, vilket fick beröm och godkändes efter minimal justering. Förslaget skickas till Linnea J för bedömning. vilket Hitta hit-gruppen (Thomas) redan gjort med sitt bidrag. Annelie kommer att ta kontakt med Linnea för beslut om extra möte för slutlig justering. Vi planerar att ha hemsidan uppdaterad för presentation i samband med nästa årsmöte i februari 2020.

Svar på insända frågor till Öckerö kommun samt information om kommunmötet 191112.

Frågan gällande eventuellt kommunbidrag till enskilda fastigheter för solcellsinstallation besvarade Jan Utbult, med att kommunen enligt lag ej har möjlighet att ge ekonomiskt stöd av denna typ till enskilda.

Frågan gällande extra containers vid återvinningsstationen besvarades från Kretsloppsenheten, med att man av ekonomiska skäl samt platsbrist inte kan ställa ut fler stora containers á 20 m3. En ökning av antalet små containers skulle resultera i ännu fler transporter. Man vill inte längre blanda fraktionerna. Kommunen påpekar också, att man alltid är välkommen till Kärrsviks ÅVC på Öckerö, i händelse av större mängder av dessa fraktioner.

Kort information om kommunmötet för Öråden tisdagen 12 november på Nimbus kl 17, då den nya arbetsformen med dialog och work-shops skall testas, för diskussion om de aktuella frågorna på kort och lång sikt. Thomas och Thord representerar Rörö Öråd.

Kommunala tomter:

För att säkerställa att kommunala tomter vid försäljning i första hand går till åretruntboende, särskilt barnfamiljer, planerar Örådet att undersöka möjligheten att kunna intervjua de potentiella tomtköparna och poängtera att just åretruntboende prioriteras. Kontakt med kommunansvarig för diskussion om det praktiska förfarandet med intervjuerna planeras.

Hamntoaletten:

Anna och Dan rapporterade att Sten Torgersson ej är intresserad av att städa hamntoaletten, som ju tillhör hamnföreningen. Man tar förnyad kontakt med kommunansvarige Martin Unsgaard, då ju kommunen bör se till att det finns tillgång till kommunala toaletter på alla öar.

Nästa Öråds Årsmöte:

Nästa Årsmöte planeras till söndagen 2 februari 2020 kl 15 i Hallen. Vi planerar då att presentera den då förhoppningsvis iordningsställda hemsidan, samt också inbjuda Västkuststiftelsen att presentera aktuella och kommande projekt, såsom exempelvis städning på västsidan. Vidare har Thord och Annelie kungjort planer att vid årsmötet avsluta sina fortsatta åtaganden i Örådet.

Nästa styrelsemöte:

Nästa Örådsmöte bestämdes till 2020-01-13  kl 18.00.

Mötet upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former, denna gång med smörgåstårta, morotskaka och kaffe.

Rörö 2019-11-14.

Thomas Alm, ordförande……………………………..

Thord Rosén, sekreterare……………………………..

Annelie Beiron, justerare……………………………