Nästa styrelsemöte är måndagen den 26 augusti kl. 18.00 i Hallen.
Välkomna!