Nästa styrelsemöte är den 27 maj kl.18 i Hallen.

Alla välkomna!