Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2018-12-11.

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén och Dan Stålebo.

Frånvarande, men lämnat återbud: Frida Zackrisson, Emma Ryberg och inbjuden gäst Linnea Johansson.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Föregående mötesprotokoll från 181119 upplästes och godkändes.

Aktivt möte där följande ärenden avhandlades:

Aktivitetsplanering-Rörö Hemsida:

Fortsatt diskussion om upplägg och planering av Rörös hemsida. Tyvärr blev inbjudna gästen Linnea Johansson, som kommer att arbeta med hemsidan, tvungen att lämna återbud till dagens möte, men kommer att kallas till nästa planerade Örådsmöte. Vi startade dock det aktiva arbetet med hemsidan, genom bl.a. studium av Hyppelns hemsida, som ger ett välkomnande och funktionellt intryck, och skapade under mötet egna preliminära rubriker för Rörö, som start för fortsatt interaktiva och idégivande diskussioner och lösningar.

Solcellsdiskussion:

Thord presenterade kortfattat resultatet av aktuella telefonkontakter med Krister Johansson, BRF Bovieran, Hönö, Jonas Malmström, vd för Yokk Solar AB samt Lena Jansson, Rörö. Gällde sammanfattningsvis bakgrundsinformation om principer, fördelar, kostnader, bidrag etc gällande solcellsanläggningar för fristående villor. Se separat protokoll. Örådet beslöt att följa upp med inbjudan av någon/några av ovanstående till Örådsmöte tidigt våren 2019, för information med diskussion om praktiska möjligheten av framtida solcellsanläggningar för fristående villor på ön, med förhoppningsvis gynnsamma ekonomiska villkor.

Färjetrafiken:

Thomas ger efter mötet information om att Hyppelns färjeläge beräknas vara klart måndagen vecka 7 (2019), med reservation för förändringar.

Nya möten:

Nästa lokala Örådsmöte planeras till 190115.

Årsmötet blir söndagen 10 mars kl 15 i Hallen. Till mötet kommer kommunstyrelsens nye ordförande Jan Utbult och vidare planeras inbjudan till Hamnföreningen, Rörö IF, Sjöräddningen och Rörö Biblioteks- och Hembygdsförening.

Dagens möte upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2019-01-07.

Thomas Alm, ordförande………………………..

Thord Rosén, sekreterare………………………..

Annelie Beiron, justerare………………………..