Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2018-08-27.

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén, Dan Stålebo och Frida Zackrisson..

Frånvarande, men meddelat förhinder: Emma Ryberg..

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Föregående mötesprotokoll från 180528 upplästes och godkändes.

Som vanligt aktivt möte, där följande ärenden diskuterades:

Sommaranställningen Gula Skären:

Vi noterar att sommaranställde Vilgot Granhag har utfört ett gott arbete. Vi planerar iö att till nästa sommar justera/uppdatera arbetsbeskrivningen med bl.a. gräsklippning från början maj till slutet på augusti.

Färjetrafik:

Thomas informerade från möte 20/08, där det framgick att Hyppelns hamnbygge börjar blir klart, med planerade funktionstester vecka 39 och slutbesiktning vecka 41. Ulrika går på varv veckorna 42-46, då Polstjärnan går in och stöttar. Ny tidtabell planeras från vecka 47.

Nästa kommunmöte:

Till nästa kommunmöte tisdagen 11 september kl 17 skickar Örådet Lennart och Anna att närvara. Den nytillträdde kommunala enhetschefen för digitalisering och kommunikation Anders Lundgren tar tacksamt emot frågor.

Nästa Örådsmöte beslöts till måndagen 08/10 kl 18.00.

Mötet upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2018-08-30.

Thomas Alm, ordförande………………………..

Thord Rosén, sekreterare………………………..

Annelie Beiron, justerare………………………..