Årsmöte för Rörö Öråd 2018-03-04 i Hallen

Ordförande Thomas Alm önskade alla välkomna till mötet, som blev välbesökt med drygt 30 deltagare, inkluderande styrelsen.

Thomas A valdes till ordförande och Thord R till sekreterare för mötet.

Ronnie Bryngelsson och Torgny Beiron valdes till justerare för mötet.

Kallelsen till mötet samt dagordningen godkändes samfällt.

Verksamhetsberättelsen för 2017 upplästes av sekreteraren och godkändes.

Kassa- och revisionsberättelsen upplästes av Örådets kassör Frida Z. Sammanfattningsvis noterades under året inkomster á 13.000 SEK och utgifter á 7.836 SEK och att tillgångarna per 2017-12-31 uppgick till 23.858 SEK. Revisorerna Marie Torgersson och Ingvar Kagemyr har efter granskning funnit räkenskaperna väl bokförda och verifierade och rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet för aktuell revisonstid.

Mötet beviljade därefter styrelsen generell ansvarsfrihet gällande året 2017.

Mötet godkände förlängning av styrelseval på två år för Annelie Beiron, Thord Rosén, Emma Ryberg och Dan Stålebo.

Iö godkändes omval av Martina Kjellqvist i Valberedningen, och vidare meddelades att sammankallande Inger Karlsson, (ej närvarande), begärt avsked från sitt uppdrag. Mötet godkände att Ellen Lorentsson intog hennes plats i Valberedningen samt godkände även omval av revisorerna Ingvar Karemyr och Marie Torgersson.

Mötet övergick därefter till presentation med efterföljande diskussion av schemalagda ämnen.

Lennart Zackrisson, ordförande för Rörö IF, gav uppdatering av föreningens planer för kommande år. Fortsatt ökad gemenskap och dito träning, såsom bootcamp, boxning, fotboll, innebandy och gymping. Medlemsantalet är 263 stycken på 248 fastboende, betydande att många sommargäster blivit medlemmar, vilket tacksamt noteras. Planerar även införa mattcurling, som prövats med framgång senaste åren i Bohuslän. Vidare planeras en ny lekställning på skolgården samt byte av fönster i Baracken. Årsmötet fastställt till 25/03, arbetsdag 05/05 och Röröloppet 13/05. Sedvanliga simskolan sker v 27-29 och vidare planeras en fotbollscamp v 30 med Jennifer Björnler, med meriter från damallsvenskan. Midsommarfirandet i parken samt Rörödagen veckan därefter på sedvanligt sätt.

Sterner från Hamnföreningen beskrev att man tyvärr för tredje året i rad noterat minskning av antalet båtgäster i hamnen, där husbilar och Spanienboende tycks vara huvudsakliga förklaringen. Diskussion om åtgärder för att vända trenden. Annars inga nya planerade satsningar i hamnen utöver underhåll; iö noteras kommunbidrag på 130.000 SEK. Information om att kinesisk restaurang köpt Fiskeboa och troligen även Bojjens lokaler. Hamnföreningens egna analyser påvisar uttalad mängd gift i vattnet vid Hamnholmen, troligen härkomst från affärsbranden för länge sedan, (1978?). Man funderar på ansökan om ekonomiskt bidrag till sanering. Diskussion om att gäster informeras om bensintappens förekomst, gärna via sociala medier. Årliga arbetsdagen i hamnen sker i år 21/04. Slutligen informerade Torgny på förfrågan att ICA-affären går plus, vilket tacksamt noterades.

Lars Littke, Sjöräddningsstationen, informerade sedan att Röröstationen är mycket aktiv med cirka 800 registrerade aktiviteter under föregående år, vilket innebär 10% av hela Sveriges aktiviteter, fördelade på 70 stationer runt om i landet. Lilla bränsletanken skall bort och i april-18 planeras invigning av 4 nya byggnader på sammanlagt 100 m2 att användas i avvaktan på att nya stationshuset blir färdigt. HLR-kurser för vuxna och barn samt kurser för livräddningssällskap planeras under året. Juni-18 planeras ett tillskott i flottan av en liten, väl fungerande tät båt, 12 m lång. Namngivning och presentation av båten planeras på Sjöräddningens dag 11/08. Man noterar tacksamt det stora antalet frivilliga, som deltager i Sjöräddningsarbetet och poängterar att dörrarna står öppna för spontana visningar av verksamheten, där fika ingår.

Majken och Majvi, Rörö Biblioteks- och Hembygdsförening beskrev sedan stolt insatserna för 2017, dvs invigningen av nya delen av Bygdeboa samt utgrävningen av Håkans hytta under juni-17, i samarbete med Uddevalla museum. Vid årsmötet 07/04 planeras presentation av resultaten och vidare informerades att Bygdeboa via ett låneförfarande fått möjlighet att under kommande Bygdeboa-säsongen ställa ut delar av det insamlade materialet för visning på plats i Bygdeboa. Slutligen beskrev Majken att en trolig lösning gällande musiker till midsommarfirandet i parken är på gång, efter diskussion med bl.a. Bengt Lundgren på Långholmen.

Under punkten Övriga frågor påtalade Ronnie bekymmer med Västrafiks nya turlista, gällande särskilt att 290-bussen stundtals lämnar Burö 4 minuter innan färjan anlänt. Thomas beskrev att Nordöarnas Öråd planerar förnyad diskussion med Färjerederiet och Trafikverkets två nya chefer om problemet, med förhoppningsvis en konstruktiv lösning som resultat. Iö påpekades att försäljning av kommunala tomter på ön nu går via enskild mäklare. Olle Hansson efterfrågade om kommunen har karta på vilka asfalterade vägar på ön, som innefattas av kommunens snöröjning. Iö förfrågan/önskemål om Örådet kan påverka Öbo till att sänka hyreskostnaden för lägenheter i gamla skolan, för att underlätta för barnfamiljers boende där. Till sist informerades om att belysningsansvarig chef på kommunen har lovat ordna med projektering 2017-2018 gällande återkommande belysningsproblem i samband med stormar etc, med förhoppningsvis snart beslut om nedgrävning av aktuella ledningar.

Mötet avslutades sedan under ordnade former med kaffe och tårta.

Rörö 2018-03-09

Thomas Alm, ordförande…………………………..

Thord Rosén, sekreterare…………………………

Ronny Bryngelsson, justerare…………………….

Torgny Beiron, justerare………………………….