Örådets Årsmöte är framflyttat till söndagen 4/3 kl. 15.00, i Idrottshallen.

Alla välkomna!