Protokoll fört vid Rörö öråds styrelsemöte 2015-12-07

Närvarande: Thomas Alm, Lennart Larsson, Anna Nyqvist Larsson, Thord Rosén, Susanne Johansson, Dan Stålebo, Torbjörn Rapp och Annelie Beiron

Meddelat förhinder: Frida Zackrisson

Ej närvarande: Maria Forsberg

Till justerare valdes Susanne Johansson.

Genomgång av föregående protokoll.

Årsmöte för Örådet blir den 31/1 kl. 15.00 i Hallen. Susanne ansvarar för annonseringen.

Till årsmötet skall styrelsen bjuda in Kenneth Attefors, ang. planerna med hotellverksamhet på Rörö.

Nästa styrelsemöte måndag 11/1 kl. 19.00 i Hallen.