Protokoll fört vid Rörö öråds styrelsemöte 2016-01-11

Närvarande: Lennart Larsson, Anna Nyqvist Larsson, Thord Rosén, Susanne Johansson, Dan Stålebo, Torbjörn Rapp, Frida Zackrisson och Annelie Beiron

Meddelat förhinder: Thomas Alm, Maria Forsberg

Besök av: Emil Beijer, Fotö Öråd, Martina Kjellqvist, Nils-Arne Olofsson

Till justerare valdes Susanne Johansson.

Genomgång av föregående protokoll.

Emil Beijer, Fotö Öråd, var med och berättade om skolsituationen på Fotö och örådets arbete där.

Till årsmötet, 31/1 kl. 15.00, kommer Kenneth Attefors och berättar om hotellplanerna på Rörö och Sören Sjölander informerar om fiber.

Styrelsen träffas kl. 14.30. Susanne ordnar fika. Thord, Lennart och Dan ordnar kaffe.