Nästa styrelsemöte måndag 7/12 kl. 19.00 i Hallen.
Alla är välkomna till Örådets möten.