Blog Image

Rörö Öråd

Rörö Öråd

Välkommen till Rörö Öråds informationssida.

Styrelsemöte

Nästa möte Posted on Thu, December 03, 2015 07:45:07

Nästa styrelsemöte måndag 7/12 kl. 19.00 i Hallen.
Alla är välkomna till Örådets möten.Protokoll 2015-11-12

Protokoll Posted on Thu, December 03, 2015 07:44:00

Protokoll fört vid Rörö öråds styrelsemöte 2015-11-12

Närvarande: Thomas Alm, Lennart Larsson, Anna Nyqvist Larsson, Thord Rosén, Torbjörn

Rapp, Dan Stålebo och Susanne Johansson

Meddelat förhinder: Frida Zackrisson och Annelie Beiron

Ej närvarande: Maria Forsberg

Besök av: Majken Norvenius

Till justerare valdes Anna Nyqvist Larsson.

Föregående protokoll gås igenom.

Thomas har mailat ang. anropsturerna, går det att införa ett enklare och bättre system? Har

fått svaret att de skulle titta på frågan. Men på frågan om man kan få någon tur mer på

dagen mot att det i gengäld blir fler anropsturer på kvällen blev svaret att det inte var

aktuellt.

GRACE-projektet tar slut vid årsskiftet. Det kommer att bli ett uppföljningsmöte. I dagsläget

vet vi inte när.

Ang. förfrågan som inkommit från Fotö Öråd om samarbete omkring skolan: Thord har varit i

kontakt med Emil Beijer, Fotö Öråd, som gärna vill komma till oss. Han bjuds in till nästa

möte.

Dan och Lennart informerade från Kommunmötet som var den 10/11. Protokoll kommer att

sättas upp på Örådets anslagstavla.

Till nästa Kommunmöte, 16/2, kommer polisen att bjudas in. De svarar gärna på frågor men

vill ha dessa i förväg. Vi skickar in våra frågor ca två veckor innan mötet. Är det någon

som har en fråga som vi kan vidarebefordra, kontakta Örådet, gärna via mail

till roro.orad@gmail.com

2016 års möte sker 16/2, 3/5, 13/9 och 15/11.

Fibernätet håller ju på att byggas ut i kommunen. Intresse har visats från två personer i

branschen som gärna kommer och informerar oss om detta. Vi bjuder in dem till årsmötet.

Kommunen vill ha förslag på två lämpliga ställen för hastighetsregistrering på Rörö. Thomas

mailar.

Hur kan vi hjälpa till att tydliggöra hur färjekön skall gå vid extremt lång kö? Ibland blir det

två köer från olika håll och stor irritation har blivit resultatet. Vissa bilar har ställt sig utmed

de gula bodarna vilket gjort att man inte kan komma förbi. Thomas undersöker.

Teamsidorna har inte använts av de andra föreningarna i så stor utsträckning. Beror det på

bristande intresse eller har det varit få aktiviteter? Susanne undersöker om intresset från

föreningarna finns kvar.

Nästa styrelsemöte måndag 7/12 kl. 19.00 i Hallen.