Nästa styrelsemöte torsdag 12/11 kl. 19.00 i Hallen.

Alla välkomna!