Protokoll fört vid Rörö öråds styrelsemöte 2015-08-31

Närvarande: Thomas Alm, Lennart Larsson, Anna Nyqvist Larsson, Dan Stålebo, Thord Rosén och Annelie Beiron

Ej närvarande: Torbjörn Rapp, Susanne Johansson, Frida Zackrisson och Maria Forsberg

Besök av: Fusun Uzuner, verksamhetschef för besöksnäring, arbetsmarknad och näringsliv i Öckerö kommun.

Ca 13 röröbor deltog på mötet.

Till justerare valdes Anna Nyqvist Larsson

Fusun Uzuner presenterade sig och sitt uppdrag i Öckerö kommun. Hon informerade om att det nu finns nya Eu-pengar att söka, Terra Mare. Alla föreningar och företag kan ansöka om pengar för att genomföra ett projekt, t.ex. att öka gemenskapen på ön. Kommunen hjälper till med ansökan. Mer information finns på Öckerö kommuns hemsida under näringsliv.

Hon informerade också om att kommunen har anställt en besöksnäringsutvecklare fr.o.m. 1/10.

Fibernätet håller på att byggas ut i Öckerö kommun. Är man intresserad av att få fiber till sin bostad är det bra om man anmäler sitt intresse. Detta görs på öckerönät.se

Örådet anslår detta på Örådet anslagstavla.

Det finns en App som heter ”WhatsApp”, genom att ladda ner denna kan man gå med i en grupp som heter ”Röröinfo”. Där får man information om Rörö, vad som händer och man kan även informera själv. Vill man vara med i denna grupp sms-ar man Martina Kjellqvist 0734162555.

Kommande kommunmöte tisdag 8/9 kl. 18.15, Dan närvarar. Thomas sammanställer och mailar över våra frågor.

Nästa styrelsemöte måndag 5/10 kl. 19.00 i Hallen.