Nästa styrelsemöte måndag 5/10 kl. 19.00 i Hallen.

Som vanligt är det ett öppet möte och alla är välkomna.