Protokoll fört vid Rörö öråds styrelsemöte 2015-05-21

Närvarande: Thomas Alm, Lennart Larsson, Susanne Johansson, Anna Nyqvist Larsson, Dan Stålebo, Thord Rosén, Frida Zackrisson och Annelie Beiron
Ej närvarande: Torbjörn Rapp och Maria Forsberg

Besök av: Kenneth Attefors, Majken Norvenius, Martina Kjellqvist och Ronnie Bryngelsson
Till justerare valdes Susanne Johansson

Kenneth Attefors informerade om ett nytt projekt på Rörö, ett naturhotell. Ett hotell med ca 50 rum, i en byggnad som skall smälta in i miljön. Planen är att hotellet skall placeras på mark som Kenneth Attefors är delägare av. Örådet ställer sig positiva till projektet och ser det som ett intressant och spännande projekt som bl.a. kan skapa flera arbetstillfällen till ön.

Städdagen genomfördes 23/4 tillsammans med skolbarnen och ca 16 säckar skräp samlades ihop.

Vi har inga mer inbokade föreningsmöten. Om det uppstår behov av ett möte så sammankallar Örådet till detta.

Thomas och Lennart informerade från kommunmötet 5/5.

Tack till Lennart och Per-Arne som byggde ut ljugarbänken i hamnen. Örådet har bekostat virket.

Inköp av gräsklippare till lekparken/Gule Skära, Thomas kollar med Gösta Gillholm och ordnar med ev. inköp.

Genomgång av gruppernas olika uppdrag från föregående protokoll, samt nya förslag:

Fler åretruntboende: Susanne och Anna har formulerat ihop en skrivelse ang. ökande av bofast befolkning på Rörö. Styrelsen godkände denna och Susanne skickar den till Öckerö kommun.

Öka gemenskapen: Gubbfika i FICA-hörnan varje onsdag har blivit mycket uppskattat och kommer att fortsätta. Ev. Tantfika? Någon form av event med ”Kajakutsläpp” i juni. I december ev. jultur med skärgårdsbåt i samarbete med Sjöräddningen.

Kommunikation: Informationstavlorna vi färjelägena är nu i funktion. Ta upp frågan ang. att nordöarnas färjekapacitet har nått sitt tak. Vad gör kommunen för att minska den negativa befolkningstrenden på nordöarna?

Nästa styrelsemöte måndag 31/8 kl. 19.00 i Hallen.