Nästa styrelsemöte torsdag 21/5 kl. 19.00 i Hallen
Alla välkomna!