Protokoll fört vid Rörö öråds styrelsemöte 2015-04-14

Närvarande: Thomas Alm, Lennart Larsson, Susanne Johansson, Anna Nyqvist Larsson, Dan Stålebo, och Annelie Beiron

Ej närvarande: Torbjörn Rapp, Frida Zackrisson, Maria Forsberg och Thord Rosén

Besök av: Martina Kjellqvist

Till justerare valdes Susanne Johansson

Felix Jensen blir erbjuden sommarjobbet att sköta Gule skären och lekplatsen.

Torsdagen 23/4 är det dags för städdag runt våra vägar. 11.30 samlas vi vid Hallen och städar tillsammans med skolbarnen. Susanne sätter upp affischer och ordnar fika. Lennart ordnar med säckupphämtning.

Remissvar ang. Bostadsförsörjningsprogram för Öckerö Kommun. Tomas sammanställer och skickar in.

Kommande möte med kommunen är 5/5, Lennart och Tomas närvarar.

Föreningsmöte och Upplev skärgården, söndagen 26/4 kl. 16.00 i Hallen. Susanne mailar ut en påminnelse till alla föreningar.

Vi fortsatte mötet där vi avslutade förra gången, med de tre viktiga huvudområdena som Örådet skall fokusera på. Vi delade in oss i tre grupper och diskuterade olika aktiviteter vi kunde arbeta vidare med:

Fler åretruntboende (Susanne och Anna): Skrivelse till kommunen ang. byggrätten bredvid gamla skolan. Vill kommunen bygga något? Finns det andra intressenter?

Prata med den grupp på Rörö som ev. redan har planer på att bygga bostäder.

Kommunikation (Dan och Tomas): Arbeta för ökad turtäthet dagtid. Kontakta övriga nordöar för samarbete.

Informationstavlorna vid färjelägena.

Öka gemenskapen (Annelie, Lennart och Martina): Föreningscafé några söndagar under året. Gubbfika i FIca-hörnan varje onsdag kl.11.

Nästa styrelsemöte torsdag 21/5 kl. 19.00 i Hallen.