Nästa styrelsemöte tisdag 14/4 kl. 19.00 i Hallen

Alla är välkomna att vara med!