Protokoll fört vid Rörö öråds styrelsemöte 2015-03-05

Närvarande: Thomas Alm, Lennart Larsson, Susanne Johansson, Anna Nyqvist Larsson, Dan Stålebo, Frida Zackrisson, Maria Forsberg, Thord Rosén och Annelie Beiron

Ej närvarande: Torbjörn Rapp

Besök av: Martina Kjellqvist

Till justerare valdes Susanne Johansson

Maria Forsberg hälsades välkommen in i styrelsen och valdes in i Ö-omsorgsgruppen.

Dan och Lennart informerade från mötet med kommunen 17/2. Protokollet från mötet sätts upp på vår anslagstavla.

I år hålls evenemanget ”Upplev skärgården” den 16 maj. Ellen Lorentzon är projektledare för Rörö. Vi skall försöka delta med information om vad Örådet arbetar med.

Susanne sätter upp ansökan ang. sommarjobb att sköta Gule skära och lekparken. Ansökan skall vara inne senast 13/4.

Vår gemensamma städdag med skolbarnen blir torsdagen den 23/4.

Mötet avslutades med en brainstorming om vilka områden örådet skall fokusera extra på. Vi enades om tre viktiga huvudområden: Fler åretruntboende, Kommunikationer och öka gemenskapen.

Vi kommer arbeta vidare med detta. Vad gör vi idag? Hur kan vi arbeta vidare? Vad är viktigast inom varje område?

Nästa styrelsemöte tisdag 14/4 kl. 19.00 i Hallen