Nästa styrelsemöte 5 mars 2015 kl.19 i Hallen.
Alla är välkomna!