Här kommer adressen till utvärderingen av Skärgårdseventet 7-8 juni 2014
http://www.ockero.se/4.3019e2b013b337fdadf183b.html