Kommunstyrelsen fattade 2013-06-04 följande beslut:

Utredningen om fastförbindelse mellan Hyppeln och Rörö avslutas.

Läs mer på kommunens hemsida www.ockero.se i dokumentet Dialog Nordöarna – Återkoppling 2.