VIKTIG INFORMATION ANG. TURLISTAN!

Trafikverket Färjerederiet kommer att köra med en testturlista fr.o.m. 6 maj t.o.m. 31 maj. De sätter upp information så snart som möjligt på informationstavlorna i färjelägena.

Ändringarna är endast på vardagarnas eftermiddagar. Turlista kommer att finnas på www.trafikverket.se/farja

Synpunkter på den nya turlistan skall lämnas till Öråden. Helst via mail till roro.orad@gmail.com alt. till någon i styrelsen. Helst skriftligt, men muntligt går också bra.