Nästa styrelsemöte blir onsdag 27/3 kl. 19.00 i Hallen.

Alla Röröbor är välkomna