Protokoll fört vid Rörö öråds styrelsemöte 2013-02-24

Närvarande: Jesper Jensen, Frida Zackrisson, Dan Stålebo, Thomas Alm, Madelene Ryberg Thord Rosén, Susanne Johansson och Annelie Beiron

Ej närvarande: Margareta Backman och Anita Larsson

Till justerare valdes Susanne Johansson

Jesper Jensen har valt att avgå från Örådets styrelse och därmed ordförandeposten. Han har lämnat sin uppsägning till valberedningen.

Styrelsen beslutade att inte ta in någon ny. Enligt stadgarna kan styrelsen bestå av 7-10 ledamöter. För närvarande är vi 9 ledamöter.

I dagsläget har vi ingen på ordförandeposten. De olika grupperna får ta större ansvar. Susanne får i uppdrag att bevaka mailen och skicka ut mail till berörda grupper.

Diskussioner hölls ang. nytt turlisteförslag. Förslaget gäller eftermiddagsturerna, genom att köra slingturer (motsols och medsols) mellan 15.50 – 19.00, skulle detta leda till halvtimmesturer. Förslaget skall ev. köras under en provperiod. Det är viktigt att det görs en ordentlig utvärdering av provperioden. Tomas lämnar våra synpunkter till Anna Sandström, Trafikverket.

Nästa möte med trafikverket är den 14/3.

Nästa styrelsemöte blir onsdag 27/3 kl. 19.00 i Hallen.