Protokoll fört vid Rörö öråds styrelsemöte 2013-02-21

Närvarande: Jesper Jensen, Anita Larsson, Frida Zackrisson, Dan Stålebo, Thomas Alm, Margareta Backman, Madelene Ryberg och Susanne Johansson.
Ej närvarande: Thord Rosén och Annelie Beiron.

Våra politiker Ronnie Bryngelsson (s) och Malin Tisell (m) var inbjudna som gäster.
Till sekreterare för mötet valdes Frida Zackrisson.

Till justerare valdes Susanne Johansson.

Malin Tisell och Ronnie Bryngelsson informerade om skolsituationen i kommunen. Det är ett politiskt beslut att lägga ner Kalvsunds skola och förskola. Inga förändringar vad gäller övriga småskolor.

13 mars kommer kommunens planarkitekt ut till Rörö för en ”workshop”. De vill få fram önskemål ang. en totalöversyn av Rörös bebyggda område.

20/2 var ett trafikmöte på Burö med Trafikverket och öråden på Hyppeln och Knippla. Vi närvarade tyvärr inte, men Jesper tar kontakt och ber om mötesprotokoll.

Ö-rådet planerar att bilda en ”bygg- och plangrupp” som jobbar vidare med t.ex. Nordängen.

Susanne och Frida skriver ihop en ”informationslapp till nyinflyttade” med info om öns olika föreningar.

Jesper gör en översyn av ”lotteriboden”. Behöver den göras iordning? Förra hyresgästen har sagt upp sig, finns det någon annan som vill hyra den?

Lokalbladet har intervjuat ordförande Jesper som har berättat om Rörö ö-råd, artikeln är med i nästa nummer.

Nästa styrelsemöte blir onsdag 27/3 kl. 19.00 i ”Hallen”.