Blog Image

Rörö Öråd

Rörö Öråd

Välkommen till Rörö Öråds informationssida.

Workshop

Nyheter Posted on Sat, March 02, 2013 14:54:26

Kommunen har bjudit in till Workshop om Rörös framtida utveckling.

Församlingshemmet onsdag 13 mars kl.17.45

Öckerö kommun hälsar alla välkomna!Styrelsemöte

Nästa möte Posted on Sat, March 02, 2013 14:38:29

Nästa styrelsemöte blir onsdag 27/3 kl. 19.00 i Hallen.

Alla Röröbor är välkomnaProtokoll 2013-02-24

Protokoll Posted on Sat, March 02, 2013 14:37:18

Protokoll fört vid Rörö öråds styrelsemöte 2013-02-24

Närvarande: Jesper Jensen, Frida Zackrisson, Dan Stålebo, Thomas Alm, Madelene Ryberg Thord Rosén, Susanne Johansson och Annelie Beiron

Ej närvarande: Margareta Backman och Anita Larsson

Till justerare valdes Susanne Johansson

Jesper Jensen har valt att avgå från Örådets styrelse och därmed ordförandeposten. Han har lämnat sin uppsägning till valberedningen.

Styrelsen beslutade att inte ta in någon ny. Enligt stadgarna kan styrelsen bestå av 7-10 ledamöter. För närvarande är vi 9 ledamöter.

I dagsläget har vi ingen på ordförandeposten. De olika grupperna får ta större ansvar. Susanne får i uppdrag att bevaka mailen och skicka ut mail till berörda grupper.

Diskussioner hölls ang. nytt turlisteförslag. Förslaget gäller eftermiddagsturerna, genom att köra slingturer (motsols och medsols) mellan 15.50 – 19.00, skulle detta leda till halvtimmesturer. Förslaget skall ev. köras under en provperiod. Det är viktigt att det görs en ordentlig utvärdering av provperioden. Tomas lämnar våra synpunkter till Anna Sandström, Trafikverket.

Nästa möte med trafikverket är den 14/3.

Nästa styrelsemöte blir onsdag 27/3 kl. 19.00 i Hallen.Protokoll 2013-02-21

Protokoll Posted on Sat, March 02, 2013 14:32:54

Protokoll fört vid Rörö öråds styrelsemöte 2013-02-21

Närvarande: Jesper Jensen, Anita Larsson, Frida Zackrisson, Dan Stålebo, Thomas Alm, Margareta Backman, Madelene Ryberg och Susanne Johansson.
Ej närvarande: Thord Rosén och Annelie Beiron.

Våra politiker Ronnie Bryngelsson (s) och Malin Tisell (m) var inbjudna som gäster.
Till sekreterare för mötet valdes Frida Zackrisson.

Till justerare valdes Susanne Johansson.

Malin Tisell och Ronnie Bryngelsson informerade om skolsituationen i kommunen. Det är ett politiskt beslut att lägga ner Kalvsunds skola och förskola. Inga förändringar vad gäller övriga småskolor.

13 mars kommer kommunens planarkitekt ut till Rörö för en ”workshop”. De vill få fram önskemål ang. en totalöversyn av Rörös bebyggda område.

20/2 var ett trafikmöte på Burö med Trafikverket och öråden på Hyppeln och Knippla. Vi närvarade tyvärr inte, men Jesper tar kontakt och ber om mötesprotokoll.

Ö-rådet planerar att bilda en ”bygg- och plangrupp” som jobbar vidare med t.ex. Nordängen.

Susanne och Frida skriver ihop en ”informationslapp till nyinflyttade” med info om öns olika föreningar.

Jesper gör en översyn av ”lotteriboden”. Behöver den göras iordning? Förra hyresgästen har sagt upp sig, finns det någon annan som vill hyra den?

Lokalbladet har intervjuat ordförande Jesper som har berättat om Rörö ö-råd, artikeln är med i nästa nummer.

Nästa styrelsemöte blir onsdag 27/3 kl. 19.00 i ”Hallen”.