Protokoll Rörö Öråds styrelsemöte 2008-05-15

Närvarande: Martina, Frida, Susanne, Ronnie, Anders, Sture och Annelie

1. Till justerare valdes Anders Foss

2. Besök av Anders från Öckerö Taxi. Vi diskuterade vad man kan göra åt taxibilarnas stress till färjan.

Tydligare vägnr på husen. Örådet tar också med sig frågan vidare till Vägverket. Färjan vänta på taxibilarna? Finns det någon statistik på vilka turer som taxibilarna oftast åker?

2. Renhållningsbilarna kör fort på våra vägar. Örådet skickar en skrivelse till Tomas Wijk.

3. Många deltog på vår städdag, ca 50 säckar skräp samlades ihop. Vi tackar alla som ställde upp. Skriver även en insändare i lokalbladet.

4. Örådets hemsida är nu uppdaterad – Tack till Susanne. Adressen är: www.roro.se/oradet

5. Från Kultur och Fritid har vi fått 25 000 kr till den kommunala lekplatsen. Vi skall försöka få någon som gräver upp och rensar. Sedan skall vi placera dit ett nytt picknickbord och en ”gunghäst”. Ronnie tar reda på kostnad för inköp och montering av gunga.

6. Stefan Larsson, Vägverket, kommer på vårt allmänna möte i höst. (15/10 kl. 19.00)

7. Annelie och Martina informerade från informationsmötet med kommunen. Höstens möten 16/9 och 4/11.

8. Nästa styrelsemöte blir torsdag 11/9 kl. 18.30. Annelie ordnar fika.