Nästa styrelsemöte är i Hallen den 15/5 klockan 18.00